JDSFASS

انجمن گاو شیری (اطلاع رسانی علمی و کاربردی)

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: اکنون تنها 30.5 درصد دامهای کشور تحت پوشش طرح اصلاح نژاد هستند.

احمد مقیمی در حاشیه همایش آموزشی اصلاح نژاد دام به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که در بخش اصلاح نژاد دامهای سنگین در سالهای اخیر با پیشرفتهای خوبی روبرو بوده ایم و 40 درصد گاوهای اصیل تحت پوشش این طرح هستند.

وی اظهار داشت: در بخش گاوهای روستایی نیز این طرح حدود سه سال اجرا شد و 450 هزار راس دام تحت پوشش هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: در زمینه گاوهای هولشتاین، تقریبا نزدیک به 40 درصد جمعیت تحت پوشش طرح اصلاح نژاد هستند و حدود یک میلیون راس گاو هولشتاین یا اصیل در کشور وجود داد.
 
به گفته مقیمی،  450 هزار راس گاو آمیخته نیز در سه سال اخیر در کشور تحت پوشش طرح قرار گرفتند و درتلاشیم تا به اهداف مورد نظر این بخش برسیم.
 
کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام جهادکشاورزی بیان داشت: اگر بتوانیم در جمعیتهای کوچک روستایی، طرح اصلاح نزاد دام توسعه یابد می توانیم زودتر به اهداف دست یابیم.
 
وی یادآور شد:  در برنامه پنجم دولت به طرح اصلاح نژاد دام توجه ویژه ای شده است و امیدواریم به توسعه این بخش کمک شود.
 
همچنین
 
مبانی اصلاح نژاد دام باید مورد توجه اساسی قرار گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی کشور گفت: مبانی اصلاح نژاد برای بهبود تولیدات دامی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد مقیمی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی اصلاح نژاد دام و ارزیابی تیپ گاوهای شیری اصیل در گرگان افزود: اگر شناختمان را از این طرح کامل شود، در دستیابی به اهداف موفق خواهیم شد.

وی، شناسایی، انتخاب و تکثیر را از مبانی اصلاح نژاد دام برشمرد و اظهار داشت: اگر در این سه نکته توجه و دقت شود، ارزیابی از تیپ اصلاح نژاد کاملتر می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اولین مرحله شناخت در فرآیند اصلاح نژاد آن است که تمامی صفاتی که در گاو شیری و گوشتی وجود دارد را شناسایی کنیم.
 
به گفته مقیمی، برخی صفات موجود بعث بدتر شدن دیگر صفات می شود و باید شناخت کافی از مبانی اصلاح نژاد صورت گیرد و پس از شناخت، همبستگی ها، جنبه های ژنتیک و استراتژی لازم به خرج داده شود.
 
این کارشناس وزرات جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین در این فراینید باید شناخت کاملی از نرم افزار، انتخاب اسپرم وجود داشته باشد ولی کسانی که در حوزه نرم افزار کار می کنند، خط و خطوطهای غلط به نرم افزار می دهند.
 
وی یادآورشد: باید از هر دام شناخت کافی وجود داشته باشد و افراد، دوره های ارزیابی تیپ را فرار گیرند و به دنبال ایجاد شاخص در این حوزه باشیم..
 
وی بیان داشت: استراتژیهای اصلاح نژاد در گرو افکار ما هستند نه نرم افزارها و باید برای استراتژیها، دیتای درست داشت و اگر نداشته باشیم، شکست خواهیم خورد.
 
مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: عصر امروز، عصر شتاب و سرعت اطلاعات است و باید اطلاعاتمان را به روز کنیم.
 
محمد سبزه افزود: تبادل اطلاعات از مهمترنی اهداف این کارگاه آموزشی است و باید داشته هایمان را متناسب با پیشرفت ها، به روز کنیم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند ۱۳۸۸ساعت 17:1  توسط رضا  |